Zverte Vašu záhradu do našich rúk.

Neváhajte zavolať: 0948 786 115
kontakt@greens.sk
zimna udrzba
snehova freza sluzba

Zabezpečujeme zimnú údržbu na komunikáciách ,verejných priestranstvách a rodinných domov, ako sú chodníky, parkoviska a pod. Údržba sa skladá s úkonov – odhrn, sekanie a posyp chemickým materiálom, pripadne odvoz snehu. Zvýšenú pozornosť venujeme nebezpečným úsekom. Údržbu vykonávame strojovo alebo ručné.